Українська вишиванка, та як підтримують патріотичний дух у Clovertech

#clovertech #standwithukraine #supportukraine #Vyshyvanka

Вишиванка – це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу. Це наш патріотичний дух.  А тому знати про існування такої події як День Вишиванки повинен кожен українець.

Історія української  вишиванки

Історію виникнення особливої української вишивки пов’язують із Трипільською культурою епохи пізнього неоліту. Трипільці були умілими гончарами, однак вони не лише робили красивий посуд з глини, але також прикрашали його спіральними візерунками. Історики переконані – такі ж символи можна було побачити і на одязі трипільців.

Найдавніші пам’ятки вишивального мистецтва датовано VI століттям. Фігурки людей, вбраних у святково оздоблені шати, знайдено поблизу с. Мартинівка, Черкаської обл. Сорочки на статуетках мали оригінальну візерунчасту вишивку на рівні грудей. Подібним орнаментом прикрашений був стрій звичайних українських селян і років о 100 тому.

За свідченнями мандрівних літописців, слов’яни – прямі предки українців носили ошатний вишитий одяг навіть після Х століття. Праця вишивальниць дорого оцінювалась і шанувалась. Організовувались спеціалізовані школи, в котрих навчали тонкому ремеслу. В Київському монастирі св. Андрія сестра Володимира Мономаха Ганна влаштувала заклад, де молоді дівчата здобували майстерність вишивання сріблом та золотом.

День вишиванки – подія, яка покликана зберегти українські традиції, передати їх наступному поколінню.

2006 року в Україні було запроваджено особливе свято – День вишиванки. Ініціатором створення виступила Леся Воронюк, яка на той час була студенткою історичного факультету Чернівецького національного університету. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам обрати день та прийти на лекції в національному вбранні. Цю ідею підтримали не лише студенти, але й викладачі. З роками традиція стала популярною по всій території України. Дата завжди припадає на третій четвер травня.Подія швидше носить символічний характер, тому що не прив’язана до державного або церковного свята.

Спеціальних заходів на День вишиванки не існує. Однак щороку в Україні проводять особливий флешмоб, який полягає в тому, що люди одягаються в національний одяг, фотографуються та викладають світлини в соціальні мережі. В мирні часи в багатьох містах проводили концерти, фестивалі, ярмарки та фотосесії.

Особливе значення День вишиванки має саме у 2022 році – тоді, коли росія розпочала повномасштабну війну проти України. Одягнена вишиванка 19 травня є символом незламності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці – вільний народ.

Кожен із нас, хто наразі перебуває в безпеці, може одягнути вишиванку для підтримання духу українців та українських воїнів.

Як підтримують український дух у Clovertech

Наразі багато наших колег дуже хотіли, але не змогли здобути та одягти цього дня вишиванку, з низки важливих причин. Але українські традиції ми дуже поважаємо.

Тому цього року ми вирішили запитати у кількох наших колег ” Що вони зроблять обов’язково після нашої перемоги..”

Валерія 

“Після перемоги я обов’язково пройдуся улюбленим Подолом разом зі своїм  чоловіком, та ми відсвядкуємо нашу першу річницу у вишиванках, адже минулого року ми одружилися як раз у  День вишиваники! Тому для нас вишиванка не тільки символ єдності та України, а ще і  як символ  створення нашої родини”.

 

Євгенія

“Після перемоги я обов’язково …”

… поїду в будинок, де пройшло моє дитинство, та в якому я не була з 2014 року,

… міцно обійму всіх старих знайомих, з якими не бачилися багато років,

… поїду на екскурсію в Святогірську Лавру,

… кататимуся на оглядовому колесі в Центральному парку Харкова,

… збудую піщаний замок на пляжі в Кирилівці,

… відвідаю Музей шоколаду в садибі Кеніга на Сумщині,

… дивитимуся на зебр у біосферному заповіднику на Херсонщині,

… гулятиму Лівадійським палацем, питиму вино на вершині Ай-Петрі та смакуватиму пахлаву на Яшмовому пляжі, слухатиму джаз у Коктебелі та дивитимуся на захід сонця над мисом Фіолент.

Все буде Україна!💙💛

Катерина 

“Після перемоги я обов’язково навідаю свій рідний Донецьк та місця свого дитинства; зроблю перший пост у соц.мережах про радісні та сумні моменти війни, які довелося пережити; буду насолоджуватися життям після періоду болю та страху.

Лариса

“Коли Україна переможе, я запрошу до Києва своїх закордонних друзів, аби подорожувати з ними нашою країною. Я хочу показати дорогим для мене людям всю незламність та красу України, тепло Одеси, гостинність Києва, файність Тернопіля, освіченість Харкова, захоплюючі пейзажі Карпат. Але найголовніше – я почну щовечора засинати без переживань за долі українців, які страждають від злочинів роійської федерації.”

Ми всі чекаємо на День перемоги дужче, ніж на будь-що інше.💙💛

Все буде Україна, любі!💙💛

 

Ukrainian vyshyvanka and how we support the patriotic spirit at Clovertech

Vyshyvanka isn’t just a special element of festive national clothes, but also an important part of the Ukrainian people’s culture. That’s our patriotic spirit. That’s why every Ukrainian should be aware of Vyshyvanka Day. 

Vyshyvanka isn’t just a special element of festive national clothes, but also an important part of the Ukrainian people’s culture. That’s our patriotic spirit. That’s why every Ukrainian should be aware of Vyshyvanka Day. 

Ukrainian Vyshyvanka’s History

The history of Vyshyvanka’s origin is believed to be related to the Trypillia culture of the late Neolithic era. The people of Trypillia were skilled potters, but they not only made beautiful pottery but also decorated it with spiral patterns. Historians are convinced that the same symbols could be seen on the clothes of Trypillia. 

The most ancient remembrances of the embroidery are dated back to the VI century. Figures of people dressed in festively decorated clothes were found near the village Martynivka in the Cherkasy region. The shirts on the statuettes had original patterned embroidery on the chest. Around 100 years ago, Ukrainian villagers decorated their houses with similar ornaments. 

According to itinerant chroniclers, Slavs, the direct ancestors of Ukrainians, wore elegant embroidered clothes even after the X century. The work of embroiderers was highly valued and respected. Specialized schools were organized to teach fine crafts. At the Kyiv Monastery of St. Andriy’s Volodymyr Monomakh’s sister Hanna organized an institution where young girls were taught the art of silver and gold embroidery.

Vyshyvanka Day is an event that aims to preserve Ukrainian traditions and pass them on to the next generations.

In 2006, a special event was introduced in Ukraine, and that is Vyshyvanka Day. Being a student of the Faculty of History of Chernivtsi National University, Lesia Voronyuk initiated the holiday. The girl offered her groupmates to choose a day and visit the lectures wearing national clothes. It wasn’t just students who agreed to do so, but so did professors. The tradition became popular all around Ukraine over the years. The date always comes on the third Thursday of May. The event is rather symbolic since it is not related to any bank holiday or church fete. 

There are no special events for Vyshyvanka Day. However, there is a special flash mob in Ukraine, which consists of people dressing in national clothes, taking photos, and posting those on social networks. When there was no war, many cities hosted concerts, festivals, fairs, and photoshoots.

This year precisely, the Vyshyvanka Day has a significant meaning, that’s when russia started a full-scale war against Ukraine. Wearing vyshyvanka on the 19th of May means showing Ukrainian unbreakable spirit, proclaiming to the whole world that Ukrainians are free people.

Each of us who is safe now can wear vyshyvanka to support the spirit of Ukrainians and the Ukrainian warriors. 

How we support the Ukrainian spirit at Clovertech

Now many of our colleagues really wanted to, but could not get and wear  vyshyvanka that day, for a number of important reasons. But we respect Ukrainian traditions very much.

This year, we asked several of our colleagues to answer just one question “What are you going to do when we win the war?” 

Here are their answers: 

Valeriia

“After we win the war, I will definitely take a walk down my beloved Podil with my husband, and we will celebrate our first wedding anniversary wearing vyshyvankas because we married just on Vyshyvanka Day last year! Thus, Vyshyvanka isn’t just a symbol of Ukraine’s unity, but also a symbol of our family’s creation.” 

Yevheniia

“After we win, I will definitely…

…go to the house where I spent my childhood and haven’t been there since 2014,

…hug tight my friends whom I haven’t seen for years,

…take a guided tour to Sviatohirsk Cave Monastery,

…ride the Ferris wheel in Kharkiv Central Park,

…build a sandcastle on a beach in Kyrylivka,

…visit the Chocolate Museum in L. Koenig’s Manor in the Sumy region,

…look at zebras in the Black Sea Biosphere Reserve in the Kherson region,

…take a walk in Livadia Palace, drink wine on the Ay Petri’s peak, eat baklava on Jasper beach, listen to jazz in Koktebel, and watch the sun setting upon Cape Fiolent.

Everything will be Ukraine!” 💙💛


Kateryna

“After we win, I will definitely visit my hometown Donetsk and places where I spent my childhood; I will make a post on social media about the happy and sad moments of the war that I had to go through; I will enjoy my life after the period of pain and fear”. 

 

Larysa

“When Ukraine wins, I will invite my foreign friends to Kyiv to travel around Ukraine with them. I want to show my dearest human beings our country’s immutability and beauty, the warmness of Odesa, the hospitality of Kyiv, the fineness of Ternopil, the erudition of Kharkiv, and the breathtaking landscapes of the Carpathian mountains. But the most important thing is that I will start falling asleep peacefully, not worrying about the destinies of Ukrainians who suffer from the crimes of russian federation”.

 

We all look forward to Victory Day more than anything else.💛💙

Everything will be Ukraine! 💛💙

Previous Topic
Java у Clovertech:що потрібно знати щоб опанувати професію, та як зростають наші колеги
Next Topic
Як діяти за умови необхідності отримання медичної допомоги під час війни
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

    * - marked fields are required.