Як діяти за умови необхідності отримання медичної допомоги під час війни

#aid #firstaid #medicine #standwithukraine #stopwar

Реалії сьогодення такі, що зараз потрібно отримувати знання не лише для підвищення професійних навичок, розвитку інтелектуальних здібностей тощо.
В умовах війни навіть цивільному населенню треба чітко розуміти, що робити у критичних ситуаціях, зокрема як надати першу медичну допомогу.

Ми вирішили  поділитися  інформацією як треба діяти, щоб зберегти життя собі та іншим у критичних ситуаціях, аби кожен з вас був принаймні теоретично підготовлений надати домедичну допомогу.

Підготовлений – значить захищений!

Рекомендації з надання домедичної допомоги в умовах військового стану для цивільних осіб.

 1. Надавайте допомогу лише за умови, що це безпечно для вас. Власна безпека – пріоритет. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує.
 2. Якщо маєте можливість, перемістість постраждалого у більш безпечне місце.
 3. Оцініть його стан. Перевірте, чи він у свідомості, чи дихає. Можна звернутись до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості. Не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан. Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек). Видихом рахується – підйом та опускання живота. Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.
 4. Зверніться за номером «103» для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб (поліція, ДСНС).
 5. Зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку. Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місцем кровотечі на кінцівки постраждалого. Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена. Також потрібно зафіксувати час його накладення. За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: НЕ переставайте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета. Залежно від виду кровотечі – зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини.
 6. Забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення прохідності дихальних шляхів.
 7. Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР).
 8. Для СЛР покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину.
  9.Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків.
  10. Не залишайте постраждалого самого. Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче.

Радимо вам також  у будь-якому випадку підготувати emergency аптечку.

Що там має бути з основного:

✅Бинти (стерильні та нестерильні);
✅Тиснуча пов’язка (ізраїльський бандаж);
✅Ножиці (для розрізання одягу);
✅Медичні рукавички нестерильні (не лише для захисту потерпілого від забруднення, але також для вашої власної безпеки).
✅Еластичні бинти різних розмірів
✅Гідрогелеві опікові пов’язки (не менше 10х10 см)
✅Термоковдра поліетиленова
✅Термометр (нертутний у футлярі)
✅Невідкладна пов’язка (ізраїльський тип бандажа)
✅Кишенькова маска для вентиляції легенів
✅Обгортання від гіпотермії
✅Пов’язка на оці
✅Пластир бактеріцидний різних розмірів
✅Лейкопластий на нетйканній основі (довжина 3-5 м, ширина  3-5 м)
✅Серветки стерільні марлеві
✅Косинка медична перев”язувальна для іммобілізаціі кінцівок
✅Гормональна мазь
✅Антисептик
✅Знеболювальний\ жаропонижуючий засіб
✅Ентеросорбент
✅Таблетки для знезараження води
✅Скотч армований
✅Маркер водостійкий для нанесення інформації


Якщо раптом ви опинилися у місці масового обстрілу, першою чергою подбайте про себе. Потім треба визначити, кому допомога необхідна найшвидше.

Нехай жодному з вас ніколи не треба буде застосовувати ці поради на практиці!
Перемога за нами! 🇺🇦

 

How to act in case of need for medical aid during the war

Today’s realities make us acquire knowledge not only to improve professional skills but also to develop intelligence, etc. 

Amidst the war, even civilians have to clearly understand what to do in a critical situation, and how to provide first aid in particular.

We decided to share the information on how to act to save a life in a critical situation so that each one of us would be at least theoretically aware and prepared to provide the first aid. 

Being prepared means being protected!

Recommendations for civilians on providing emergency medical care during wartime. 

 1. Provide aid only if it is safe for you. Your safety must be prioritized. For that, inspect the location and make sure nothing threatens you.
 2. If that’s possible, move the injured person to a safer place.
 3. Assess their state. Check if they are conscious and breathing. You can ask this person a question to check if they are conscious. Do not press any body part of the injured person to check on their state. Normal respiration rate is at least 2-3 breaths over a period of time when you can count aloud from 501 to 510 (10 sec). One complete breath comprises one inhalation when the chest rises, followed by one exhalation when the chest falls. If the injured person is conscious, there is no need to test their breathing and pulse.
 4. Call 103 for an ambulance. In case that’s necessary, call other emergency services (police, State Emergency Service of Ukraine).
 5. Stop critical (arterial or venous) bleedings. To do that, use a tourniquet or a tight bandage. Apply the tourniquet/bangade as high as possible above the bleeding site to the injured person’s limbs. A properly applied tourniquet/bandage implies that the bleeding stops. You also have to record the time of its application. If there is no means to stop the bleeding, press on the wound. Important: DO NOT stop pressing on the wound until the arrival of the ambulance team or the application of a tourniquet/bandage. Depending on the type of bleeding, stopping pressure on the wound can be fatal.
 6. Ensure airway patency. If the injured person has foreign objects in their mouth or nausea, remove those to restore airway patency.
 7. If the injured person does not show signs of life even after the bleeding has stopped and the airway patency has been restored, cardiopulmonary resuscitation (CPR) must be immediately started.
 8. For CPR, place the injured person on their back, and tilt their head back. Press in the middle of the chest with both hands: cover one palm with the other palm. The depth of pressing should be about 5-6 cm. The frequency of pressing should be about 100-120 pressings a minute.
 9. Keep the wounded person in a stable lateral position until the ambulance arrives.
 10. Do not leave the injured person alone. Even when you have stopped the bleeding, and the wounded person is conscious, they might try to remove the tourniquet/bandage because it hurts. 

We also suggest that you have an emergency first aid kit prepared.

The followings are must-haves there:

✅Bandages (both sterile and non-sterile);
✅Emergency bandage (Israeli bandage);
✅Scissors (to carve clothing);
✅Non-sterile gloves (not only to protect an injured person from contamination but also for your safety’s sake).
✅Elastic bandages in various sizes
✅Hydrogel burn bandages (at least 10x10cm)
✅Polyethylene thermal blanket
✅Thermometer (non-mercury one in a case)
✅Emergency bandage (Israeli bandage type)
✅Pocket mask for lungs ventilation
✅Hypothermia wrap
✅Eye patch
✅Bactericidal plaster of different sizes
✅Adhesive plastic on a non-woven basis (length 3-5 m, width 3-5 m)
✅Sterile gauze wipes
✅Medical dressing scarf for immobilization of limbs
✅Hormonal ointment
✅Antiseptic
✅Pain reliever / antipyretic
✅Enterosorbent
✅Tablets for water disinfection
✅Reinforced adhesive tape
✅Waterproof marker for printing information

If you appeared to be in the middle of a mass shooting, you must first take care of yourself. Next, you should ascertain who needs help as soon as possible. 

Let every one of us never have to use those tips in real life! 

Victory is ours! 🇺🇦

 

Previous Topic
Українська вишиванка, та як підтримують патріотичний дух у Clovertech
Next Topic
Оформлення PESEL та корисні ресурси для тих хто наразі у Польщі
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

  * - marked fields are required.