Як поєднувати роботу та волонтерство – короткий гайд від Clovertech

#clovertech #standwithukraine #team #volunteer #volunteers

Наразі дуже багато людей намагаються допомагати іншим, особливо  тим, хто в край це потребує, тому що Українці мужні та незламні,і у цьому переконався увесь світ.

З перших днів сотні тисяч людей долучились до волонтерства та вдало поєднують його з іншою діяльністю – роботою, навчанням тощо.

Але поєднувати це все разом це дуже складно, тому важливо дбати і  про себе та працювати на перемогу.

Наша команда зробили для вас коротку та корисну добірку порад, як можна все це поєднувати.

Визначення пріоритетів.

Потрібно пам’ятати, що кожен захищає нашу Країну на своєму фронті. Хтось обирає волонтерство, хтось долучився до лав ЗСУ,  хтось підтримує її  на економічному фронті, а хтось намагається поєднувати роботу і волонтерство.

Все це дуже важливо, та потребує нашої включенностi. Коли ви краще зрозумієте, до чого прагнете, варто визначитись із форматом волонтерства, який буде вам комфортним та пріоритетним.

Розподіл часу

Буде добре заздалегідь скласти план, до прикладу на наступний тиждень, та розподілити час на роботу, волонтерство та особисте життя та відпочинок, адже дуже важливо дотримуватися work – life – warhelp/volunteer balance. 

Бо фізичне або емоційне виснаження не приведуть до успіху, та не дадуть вам потрібного результату у вашій діяльності.

Маючи чітке уявлення про ваші ресурси ви  зможете  їх використовувати ефективно.

Потрібно цінити свій внесок

Допомога навіть одній людині – це також важливий внесок. Економічна підтримка  України –  це вагомий внесок у боротьбу.

Тому кожен з нас робить хоч і маленькі, але дуже важливі кроки, які допомагають прискорювати нашу перемогу.

Допомагати там де це вкрай важливо 

Якщо у вас не має часу для допомоги у волонтерському або гуманітарному штабі, то для є багато альтернатив де ви можете бути корисним.

Допомагати можна безліччю способів:

1.фінансова підтримка різних фондів
2.фінансова підтримка ЗСУ
3.приватні збори для захисників нашої країни по потребам
4.допомога біженцям
5.постраждалим дітям
6.інвалідам та людям похилого віку
7.прихисткам для тварин, котрі наразі теж постраждали
8.допомога конкретними справами у теперішній час дуже актуальна
9.допомагати власними навичками та знаннями
Все це є велика допомога, та іноді вона не потребує досить великої залученості та часу.

До прикладу ви можете долучитися до збору та  перераховувати кошти , або  придбати щось за потребою прихистку або віддати речі тим, хто це вкрай потребує.

Корпоративне волонтерство

Корпоративне волонтерство – це вид діяльності у котрій беруть участь співробітники компанії, та залучають до волонтерського чи благодійного руху у  межах соціальних проектів.

До прикладу ми у Clovertech теж активно приймаємо участь у волонтерстві та залучаємо до цього наших співробітників.Ми активно займались волонтерством як до воєнних часів, так і наразі.

За чотири місяці війни  ми у Clovertech вже:

1.Зібрали з командою гроші, та допомогли  продуктами харчування та речами біженцям з гарячих куточків нашої країни, котрі перебували  у безпечному місці на Закарпатті.

2.Зібрали кошти на підтримку захисників нашої Країни, та долучились до збору на закупівлю амуніції.

3.Провели внутрішній благодійний аукціон, всі отримані кошті надіслали на збір автівки для захисників нашої країни на півдні.

4.Зібрали кошти, закупили та відправили їжу хвостикам у притулок, котрий постраждав від обстрілів.

5.Наразі відкрили збір коштів з наступною закупівлею продуктів харчування інвалідам та одиноким літнім людям на сході нашої країни.

Що робити якщо ви не встигаєте волонтерити.

Потрібно пам’ятати , що вас ресурс вичерпний.

Тому якщо ви розумієте що не встигаєте робити все одночасно, то потрібно зробити паузу, та зосередитися на одній справі.

А після того як ви відновите свої ресурси, ви матимете змогу допомагати вдвічі більше аніж раніше.

Долучайтесь до волонтерського фронту, проте пам’ятайте, що потрібно дбати про себе та свій ресурс .💙💛

Ми всі чекаємо на День перемоги дужче, ніж на будь-що інше. 💙💛

Все буде Україна!💙💛

How to combine work and volunteering. A brief guide from Clovertech

Nowadays, many people try their best to help others, especially those who are in great need of it, because Ukrainians are courageous and unbreakable, and the entire world has been ensured of that.

Since the very first days, hundreds of thousands of people have joined volunteering and are successful at combining it with their occupations, like studying, working, and so on.

However, combining all of those is quite difficult, so it’s crucial to take care of oneself and work for victory.

Our team has prepared a useful brief tips list on how to combine all of those.

Prioritizing

We must remember that everyone protects our country on their own front. Some choose to volunteer, some join the Ukrainian Armed Forces, and some support the economic front, while others try to combine working and volunteering.

All of those are very important and require our engagement. When you understand what you strive for, you can choose the format of volunteering that would be both comfortable and prioritized for you.

Time management

It is better to make a plan in advance, for instance, for the following week, and allocate the time for work, volunteering, personal life, and resting since it’s crucial to strike the work-life-war help/volunteering balance. 

Being physically and emotionally exhausted won’t lead you to success, and won’t help you achieve the desired results of your activity.

Having a precise image of your resources, you will be able to use those efficiently.

It’s necessary to appreciate your impact

Even helping just one person is an important contribution.

Supporting Ukraine’s economy is a significant contribution to the struggle.

Therefore, each one of us makes takes small yet important steps that help hasten our victory.

Helping where it’s essential

In case you have no time to help at a volunteer or humanitarian base, you can check on the list of the alternatives where you could be helpful.

There are lots of ways to help:

1.Financial aid to the funds
2.Financial aid to the Ukrainian Armed Forces
3.Private gatherings for our country’s defenders by their needs
4.Helping refugees
5.Helping children that have been hurt
6.Helping disabled and elderly people
7.Helping animal shelters, which have also suffered
8.Helping with specific actions is quite relevant these days
9.Helping with your skills and knowledge

All of that helps much yet sometimes doesn’t require much time or engagement.

For instance, you can join fundraising and transfer some money, purchase something a shelter needs, or hand over the required stuff to those who are in need of it.

Corporate volunteering

Corporate volunteering is an activity kind, in which a company’s personnel takes part; a company can also engage others in volunteering and charity using the project’s social media.

For example, we at Clovertech also take an active part in volunteering and involve our employees in it. We had volunteered before the war started, and continue doing it now.

During four months of the war, we at Clovertech have already:

1.Collected funds with the team, and helped with food and clothing for those refugees who fleed from the hot spots of our country and were in a safe place in the Zakarpattia region.

2.Collected money to support our defenders, and joined the fundraising that aimed to purchase ammunition.

3.Held an internal charity auction, and sent all raised money to the fundraising for purchasing a car for our defenders, who are currently in the South of the country.

4.Raised funds, purchased, and sent food for fuzzies in a shelter that had been damaged by the shelling.

5.Now we have started raising funds to purchase food for disabled people and lonely elderly people who are in the East of our country.

What can you do if you don’t manage to volunteer

You must remember that your resource is limited.

Therefore, if you feel that you can’t cope with doing everything at a time, you have to take a break, and focus on a single activity.

And once you restore your resources, you will be able to help twice as you did before.

Join the volunteering front, but remember that you have to take care of yourself and your resource. 💙💛

We are all looking forward to Victory Day more than anything. 💙💛

Everything will be Ukraine! 💙💛

 

Previous Topic
Процес найму у Clovertech, що змінилося під час війни
Next Topic
Як наші колеги адаптуються до роботи у теперішніх реаліях
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

    * - marked fields are required.