Робочий ритм, підтримка та волонтерство наших колег під час війни

#clovertech #standwithukraine #stopwar #team

Сьогодні наступив 58 день війни, й ми хочемо розповісти вам як за цей проміжок часу змінився робочий ритм у Сlovertech. 

Цей місяць змінив наше сприйняття світу та зробив нас сильнішими та згуртованішими.

З перших годин воєнних дій всі спрямували зусилля на створення безпеки для себе.  Але мусимо зізнатись, що в нас був попередньо прописаний та погоджений план дій, “ЯКЩО”, який ми сподівались ніколи не вступить в дію, але… 

Згодом з’явилась можливість, і ми в Сlovertech теж створили внутрішній  координаційний волонтерський центр, та почали активно допомагати іншим коллегам.

По потребі  наші колеги можуть заповнити форму та отримати дистанційну  допомогу в пошуку та покупці:

1.ліків
2.корму для тварин
3.пошук житла
4.допомога в залізничних сполученнях
5.військове екіпірування
6.перегін машин

Також  ми  разом з HR командою створили  внутрішній спейс у якому, знаходимо та постійно оновлюємо корисні та перевірені контакти: волонтерів, ресурси з перевіреними варіантами донатів,безкоштовні курси, книги, вивчення мов, тощо, про які оперативно інформуємо своїх співробітників

Створили  та постійно  оновлюємо корисний та актуальний гайдлайн  по країнам  Европи, який включає в себе  корисну інформацію з перших рухів, що потрібно робити  починаючи з вибору:

 1. варіанту візи
 2. адреса та перелік офіційних органів для отримання  документів
 3. пошук житла
 4. корисні волонтерські канали
 5. адреси гуманітарної допомоги

  Наразі плануємо поділитися та викласти зібраний гайдлайн по країнам у вільний доступ  для всіх охочих на нашому сайті.
  Крім підтримки запитів у внутрішньому центрі, кожен з нашої команди самостійно допомагає тим, хто цього потребує.

  Волонтерство

  Наразі майже кожен співробітник компанії перерахував та продовжує перераховувати кошті на підтримку ЗСУ або тероборони. 

  Де які  наші  колеги приймали участь у закупівлі з Європи снаряги у воєнторзі для Броварської територіальної оборони.

  Багато коллег які не можуть допомогти особисто, допомагають дистанційно, перераховують гроші перевіреним волонтерам для закупівлі гуманітарної допомоги, постраждалим прихисткам для тварин які потребують допомоги.

  Співробітники які  здобули хороший інтернет долучилися до  IT army of Ukraine, та допомагають країні перемагати за допомогою Ddos атак, активно штурмують російські ресурси.

  Деякі  коллеги долучились до інформаційної війни , та активно розсилали через різни SMM  канали ( Facebook/ Instagram/Twitter) та Google maps додавали інформацію  людям у Росії, щодо ситуації в Україні.


  Коллеги які залишилися в Україні помогают фізично.

  Наша колега Яся, с першого дня вирішила залишитися у Києві та наразі активно допомагає у волонтерському центрі.
  Ясіна  робота полягає в тому, що їм на склад привозять одежу, їжу, гігієнічні товари, та разом з іншими волонтерами, вони  спочатку фасують товари, потім вбивають їх в базу, та далі вже за заявками потребуючих формують та видають пакунки кур’єрам або висилають новою поштою. Але іноді кур’єрів не вистачає, тому вони їдуть самі.

  Також у волонтерському  центрі де допомагає Яся, готують їжу для ТРО та біженців, а дівчата допомагають пакувати обіди, та за потребою віддають її волонтерам. Наразі потреба та кількість зменшилась  до 500 порцій, раніше була приблизно 1400 порцій  на день.

  Ще один наш колега Михайло, теж наразі перебуває у Вінниці, та активно допомагає разом зі своїм друзями волонтерам грошима, закупівлею  та фасування гуманітарною допомоги для ТРО та ЗСУ.
  Також іноді приймає участь у розвантаженні вантажівок гуманітарної допомоги для біженців.

  Ми бачимо роботу наших співробітників і неймовірно їм за це вдячні! 🧡 Ми щиро пишаємось нашими відважними колегами!
  Кожен з нас приніс свій цінний вклад, та разом ми обов’язково переможемо!

  Все буде Україна!💛💙

   

  Working pace, support, and volunteering our colleagues during the war

  Today is the 58th day since the war started, and we want to tell you how the working pace has changed at Clovertech during this time. 

  This month has changed our world perception, strengthened us, and made us united. 

Since the very first hours of the war, we have been putting effort into making a safe environment for ourselves. However, we must admit that we had prepared and agreed on a “just in case” plan, which we hoped we’d never need, but…

After a while, we created an internal volunteer coordination center and began to actively help our colleagues. 

If needed, our employees can fill out a form and receive a remote help in finding and purchasing the following: 

1.medicine;
2.nutrition for animals;
3.housing search;
4.railway connections assistance;
5.military gear;
6.car driveaway.

Together with the HR team, we have also created an internal space where we gather and update useful and proven contacts of volunteers, resources with verified donation options, free resources, books, language learning materials, applications, etc. We promptly inform our colleagues.

We have also created and keep updating a guideline on European countries, that includes useful information about the first steps that are to be done starting with choosing: 

1.visa type;
2.
list and addresses of the official authorities for getting documents;
3.housing search;
4.useful volunteer channels;
5.humanitarian aid addresses.

We are currently planning to share and make the gathered guideline on countries available for everyone on our website.

In addition to supporting requests on the internal center, everyone on our team helps those who are in need.

Volunteering

At the moment almost every employee of our company has donated and continues to donate funds to support the Armed Forces or Territorial Defense Forces.

Some of our colleagues take part in purchasing equipment from Europes military stores for the Brovary Territorial Defense Forces.

Many colleagues who cannot help personally help remotely, donate to proven volunteers for humanitarian aid purchases, and animal shelters that are in need.

Those employees who have a stable internet connection join the IT Army of Ukraine and help our country win taking down Russian resources with the DDoS attacks.

Some of us have joined the information warfare, actively sharing the information about the situation in Ukraine via various SMM channels (Facebook/Instagram/Twitter) and added information to the Google Maps.

Colleagues who have stayed in Ukraine help physically. 

Our colleague Yasya has decided to stay in Kyiv on the very first day, and currently, she is actively helping at the volunteer center. 

There at the volunteer center, Yasya, and the other volunteers receive clothes, food, and hygiene products,  then sort and add them to the database. After that, they process the requests of the people who need help and issue the packages to the couriers or send them by Nova Poshta. However, sometimes there are no couriers available, so the volunteers deliver the packages themselves. 

At the volunteer center where Yasya helps, they also cook for Territorial Defense Forces and refugees. The girls help pack the lunches and give them to the volunteers. Currently, the demand and number have decreased to 500 servings a day, while previously it took about 1,400 servings.


Another of our colleagues, Mykhailo, who is also currently in Vinnytsia, is actively helping volunteers with his friends with money, purchasing and packing humanitarian aid for the Territorial Defense Forces and the Armed Forces.

Sometimes he also takes part in the unloading of humanitarian aid trucks for refugees.

We notice the work of our employees and are incredibly grateful! 🧡We are sincerely proud of our brave colleagues. Each of us has made a valuable contribution and together we definitely will win!

Everything will be Ukraine!💛💙

Previous Topic
Як жити далі та планувати своє життя?
Next Topic
Як сконцентруватися на роботі, а не на війні та бути продуктивним
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

  * - marked fields are required.