Безкоштовні ресурси та платформи для українців

#Babbel #Basuu #Campster #Coursera #Drops #EdX #Ling #LingQ #Mondly #Prometheus

Через війну багато українців втратили роботу або можливість її виконувати і змушені в короткі строки опановувати нові навички й знання. На щастя, багато освітніх проєктів надають безкоштовний доступ до своїх ресурсів. Зібрали для вас список онлайн-платформ, мобільних застосунків, вебінарів, курсів і практикумів на будь-який смак.

 

Проїзд та житло 

Couchsurfing  – скасував комісії та зняв обмеження на кількість  повідомлень для українців.

Планування маршрутів Outdooractive надав бещкоштовний доступ.

Blablacar ввів молжливість  безплатних поїздок від українсського кордону.

Авіакомпанія Wizzair віділила для українців понад 100 тисяч безкоштовних квитків.

Потягами а Польщі,Німеччині,Австрії, Чехії, Словаччині,Угорщині,Франції,Бельгії,Данії, можна користуватися безкоштовно.

Вивчення мов 

Basuu – платформа для вивчення іноземних мов надає українцям безкоштовний доступ до преміум-підписки.

LingQ – онлайн-ресурс відкриває преміум-акаунт для українців (доступні 24 мови). Для активації потрібно написати в підтримку. 

Drops – додаток для вивчення 43+ мов відкриває для українців преміум-доступ на рік. Після реєстрації протягом 48 годин має прийти спеціальний промокод, якщо не прийшов — треба написати у підтримку.

Ling  – Додаток став безкоштовним для українців

Babbel – додаток для вивчення іноземних мов дає українцям можливість протягом трьох місяців вивчати одну з 14 доступних мов безкоштовно.

Mondly – платформа з вивчення мов надає безкоштовний доступ до своїх курсів для всіх українців, які переїхали в європейські країни. Завантажуйте додаток і при реєстрації вказуйте рідну мову українську, щоб отримати преміум доступ.

Навчання

Coursera – безкоштовні курси для всіх українців, за умови подачі заявки на компенсацію через їх аплікаційну форму (розгляд 15 днів).
Також студенти KПІ можуть безкоштовно користуватись великою базою безкоштовно. Якщо у вас немає пошти з доменом @kpi.ua – для отримання зверніться на пошту support@kpi.ua або на

Prometheus – ресурс з доступом до безкоштовних україномовних онлайн-курсів на різні теми від інформаційної гігієни до управління фінансами.

EdX – англомовна платформа з вивчення більш ніж 30 дисциплін. До кожного курсу можна вибрати опцію безкоштовного прослуховування з умовою обмеженого доступу до матеріалів.

Campster інтерактивна платформа для навчання онлайн пропонує безкоштовний доступ до 22 курсів із програмування, маркетингу, тайм-менеджменту, вивчення мов, копірайтингу та ін.

Креативна практика – освітній майданчик, створений об’єднаними зусиллями креативної спільноти України, відкриває безкоштовний доступ до всіх своїх курсів до 3 квітня. Платформа пропонує курси з веб- та графічного дизайну, програмування, ведення стартапів.

ВУМ online -освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні. Пропонують різноманітні просвітницькі курси про волонтерство, журналістику рішень, економічну грамотність громадянина тощо.

E5 – Команда професіоналів в області розробки програмного забезпечення, бізнес-аналізу, проєктного та продакт-менеджменту пропонує кілька безкоштовних онлайн-курсів

Sergei Sarakhanov (photo course) – Груповий курс із пртретної фотографії

Вікно і олівці – Марина Попова допомагає кожному відкрити в собі художника у своєму Telegram-каналі.

Основи проєктного менеджменту від RedCamp – відеолекції від RedCamp про бізнес-моделі IT-проєктів, роботу в команді і т.д.

Радимо спрямувати енергію в продуктивне русло і зайнятися вивченням чогось нового.

Все буде Україна! 💛💙

 

As a result of the war, many Ukrainians lost their jobs or the opportunity of working and were forced to master new skills and knowledge in a short period of time. Fortunately, many educational projects provide free access to their resources. We have compiled a list of online platforms, mobile applications, webinars, courses, and workshops to cater to all tastes.

 

Transportation and housing

Couchsurfing has canceled commission charges and removed the limits on the number of messages for Ukrainians.

Route planning Outdooractive provides free access.

Blablacar introduced free rides from the Ukrainian border.

Wizzair has allocated more than 100,000 free tickets for Ukrainians.

Trains in Poland, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, France, Belgium, and Denmark can be used free of charge.

 

Learning languages

Basuu, a foreign language learning platform, provides Ukrainians with free access to their premium subscription.

LingQ is an online resource that provides Ukrainians with their premium accounts for free (24 languages available). To activate the premium, one should contact the support team.

Drops, an app for learning over 43 languages, provides Ukrainians with premium access for a year. A special promotional code will be sent within 48 hours after the registration is complete. If you don’t receive the code, you should contact the app’s support.

Ling – The application has become free for Ukrainians.

Babbel, an app for learning foreign languages, gives Ukrainians the opportunity to learn one of 14 available languages ​​for free for three months.

Mondly is a language learning platform that provides free access to its courses for all Ukrainians who have moved to European countries. To get premium access, download the application and indicate your native language as Ukrainian when registering.

 

Education

Coursera free courses for all Ukrainians, when applying for compensation through the application form provided by the platform (15 days review).

Also, KPI students can use a large database for free. If you do not have mail with the @kpi.ua domain, contact support@kpi.ua 

Prometheus is a resource that provides free access to online courses in Ukrainian. Here you can find courses on various topics from information hygiene to financial management.

EdX is an English-language platform for studying more than 30 disciplines. For each course, you can choose the option of free listening with the condition of limited access to materials.

Campster – an interactive online learning platform that offers free access to 22 courses on programming, marketing, time management, language learning, copywriting, and many others.

Creative practice, an educational platform created by the joint efforts of the creative community of Ukraine, opens free access to all its courses until April 3rd. The platform offers courses in web and graphic design, programming, and startup management.

VUM online is an educational initiative that spreads ideas and promotes the development of civil society in Ukraine. They offer a variety of educational courses on volunteering, solutions journalism, economic literacy for citizens, etc.

E5 – A team of professionals in software development, business analysis, project, and product management offers several free online courses

Sergei Sarakhanov (photo course) – portrait photography group course

Window and pencils – Marina Popova helps everyone discover the artist in themselves in her Telegram channel.

Project Management Fundamentals from RedCamp – video lectures from RedCamp on business models of IT projects, teamwork, etc.

We suggest directing your energy into productivity and studying something new.

 

Everything will be Ukraine! 💛💙

 

 

Previous Topic
Clovertechs з домашніми улюбленцями під час війни
Next Topic
Хочу зробити донат - добірка перевірених сервісів i волонтерів
We Love to Hear From You
For any support, sales, careers, or security inquiry please contact us!

    * - marked fields are required.